Agentschap Onroerend Erfgoed

Phoenix-gebouw
Koning Albert II-laan 19, bus 5
B-1210 Brussel
Provinciedomein RAVERSYDE
ANNO 1465 (Walraversijde)


Nieuwpoortsesteenweg 636
B-8400 Oostende
Tel:
+32(0)2/553.16.50
Fax:
+32(0)2/553.16.55
Mail:
Ine.Demerre@rwo.vlaanderen.be
Website:

www.onroerenderfgoed.beTel:  +32(0)59/70.22.85
Fax: +32(0)59/51.45.03
Mail: info@raversyde.be
Website:   www.raversyde.be