AGENDA

Activiteiten omtrent maritiem erfgoed in Vlaanderen


 


Op 1 juni 2014 treedt de wet betreffende de bescherming van het cultureel erfgoed onder water van 4 april 2014 met Koninklijk besluit van 25 april 2014 in werking.
Vanaf die datum moeten vondsten, gedaan in de Belgische territoriale zee, het Belgisch continentaal Plat (BCP) en de Belgisch Exclusief Economische Zone (EEZ) gemeld worden aan de gouverneur van West-Vlaanderen, ontvanger van dit culturele erfgoed onder water.

Meld je vondst op de website www.vondsteninzee.be

of via email: gouverneur@west-vlaanderen.be


          VLIZ Oostende, Wandelaarkaai 7 - ingang pakhuis 6, 8400 Oostende                     

 

Donderdag 27 februari 2014 wordt in het kader van het IWT SeArch-Project “Archeologisch Erfgoed in de Noordzee” (http://www.sea-arch.be) een overleg met Noordzee wrakduikers georganiseerd. Het project wordt aan de aanwezige duikers toegelicht. De recente ontwikkelingen in de wetgeving zoals de Belgische ratificatie van de UNESCO-Conventie 2001 komen aan bod en het projectteam zal voorstellen doen tot samenwerking bij het identificeren, onderzoeken, beschermen en monitoren van scheepswrakken.

Inschrijven via sven.vanhaelst@rwo.vlaanderen.be

(let op, de plaatsen zijn beperkt)

Programma

19:00     Ontvangst

19:30     Het IWT-project SeArch “Archeologisch Erfgoed in de Noordzee”

19:45     Recente ontwikkelingen met betrekking tot wetgeving omtrent de bescherming van het cultureel erfgoed onder water

20:00     Discussie & vragen

20:30     Koffiepauze

20:50     Archeologische Atlas van de 2 Zeeën, een grensoverschrijdend maritiem archeologisch project (Film 35min)

21:30     Voorstellen tot samenwerking met de gemeenschap van de wrakduikers

21:50     Discussie & vragen

22:00     Einde
                     

 


Dit onderzoeksproject loopt van 2013 tot 2016 en vormt een samenwerking tussen Onroerend Erfgoed, Universiteit Gent (RCMG, vakgroep Geografie en Maritiem Instituut), het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en Deltares (NL).

Het doel van het project is om een efficiënte evaluatiemethode te ontwikkelen van het archeologisch potentieel in functie van ingrepen in de Noordzee in nauwe samenspraak met de belangengroepen en het maken van voorstellen tot een duurzaam beheer in België.

- Op de website vindt u voortaan alle informatie over het project
- nuttige informatie over maritiem erfgoed in het algemeen,
- (inter)nationale verdragen,
- links naar interessante onderzoeken in het buitenland, recente boeken en artikels, enz.
- Neem zeker ook een kijkje in de nieuwsrubriek waar de laatste nieuwtjes m.b.t. het project en onderwatererfgoed in België en Europa aan bod komen.

- Op de website vindt u tevens een aantal interessante kaarten (oa. vondst- en wraklokaties, kustlijnveranderingen doorheen de tijd, enz.) In de loop van het project wordt dit kaartmateriaal uitgebreid en voorzien van een interactieve web-versie.

____________________________________________________________________________________________________________

VOORGAANDE ACTIVITEITEN: Onze Nederlandse collega's van het RCE publiceerden een handboek "Herkennen van Archeologische Vondsten uit  Waterbodems. En hoe daarmee om te gaan". Meer in het volgende nieuwsbericht:

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/46665/archeologievondsten_vaak_niet_herkend_en_weggegooid

Het handboek is hier te downloaden.